Basisschool Antonius
Medezeggenschapsraad
 
De MR is er om de belangen van ouders, kinderen en personeel van de Antoniusschool te behartigen.
In het schooljaar 2019-2020 vertegenwoordigen Rianne van Capel, Marlous Donker en Mieke Spaargaren de MR. Maaike Stolk, Marit Wisseloo en Ingrid Arrachart vertegenwoordigen de MR namens het personeel.

We hebben een werkplan opgesteld, waarin we o.a. onze jaarplanning, doelen en  taakverdeling beschrijven.
In het jaarverslag van 2017-2018 leest u wat er in dat schooljaar in de MR aan bod is geweest.

Heeft u vragen en/ of opmerkingen voor of over de MR, stel deze dan gerust. Benader één van de leden van de MR of stuur een e-mail naar mr.antonius@wijdevenen.nl.
 

 

 

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline