Basisschool Antonius

Oudervereniging

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders van onze school. Ouders/verzorgers worden bij inschrijving van hun kind op basisschool  "Antonius" automatisch lid van de Oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en organiseert samen met het Team allerlei activiteiten zoals o.a.:
Kerst
Sinterklaas
Paasviering
Schoolreisjes en excursies

Ook regelen wij de schoonmaakavonden.
 
Het bestuur van de Oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.
De vergaderdata en agenda wordt vermeld in de nieuwsbrief. 
Verder organiseert zij 1 keer per schooljaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Deze ALV was 19 november jl.  Hieronder vindt u de stukken die betrekking hadden op deze avond:

Voor het organiseren van de activiteiten vraagt de Oudervereniging aan haar leden een bijdrage, te weten de ouderbijdrage.
Het bestuur van de Oudervereniging (2019-2020) bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Hester de Ruiter
Secretaris: Bianca Veenhof
Penningmeester: Jules van Kampen
Leden: Mariëlle Tersteeg, Carla Leliveld, Tamara Aartman, Laura Kluinhaar, Pauline van Leeuwen, Kim Kas, Brigit Pieterse, Fyke den Braber en  Natasja de Rooij.
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen voor of over de Oudervereniging, stel deze dan gerust. Benader één van de leden van de Oudervereniging of stuur een e-mail naar ov.antonius@wijdevenen.nl

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline