Basisschool Antonius

Medezeggenschapsraad

De MR is er om de belangen van ouders, kinderen en personeel van de Antoniusschool te behartigen.
In het schooljaar 2023-2024 vertegenwoordigen Hein Wagenaar, Jord Koppejan en Melanie Schalkwijk de MR. Maaike Stolk, Isabelle Plomp en Ingrid Arrachart vertegenwoordigen de MR namens het personeel.

De MR vergadert een aantal keer per jaar. Wanneer deze vergaderingen gepland zijn, staat in de kalender en kunt u lezen in de nieuwsbrief. Heeft u interesse in wat er besproken wordt tijdens deze vergaderingen? U kunt de notulen opvragen door een mailtje te sturen naar antonius-mr@wijdevenen.nl.

We hebben een werkplan opgesteld, waarin we o.a. onze jaarplanning, doelen en  taakverdeling beschrijven.
In het jaarverslag van 2022-2023 leest u wat er in dat schooljaar in de MR aan bod is geweest.

Heeft u vragen en/ of opmerkingen voor of over de MR, stel deze dan gerust. Benader één van de leden van de MR of stuur een e-mail naar antonius-mr@wijdevenen.nl.

 

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline