Basisschool Antonius

Kinderopvang de Meerkoet in de Antonius

In het gebouw van basisschool Antonius verzorgt Kinderdagverblijf Polderpret de opvang voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar, kinderopvang de Meerkoet. Op de Antoniusschool verzorgen wij 3 soorten opvang. Dagopvang voor kinderen onder de 4 jaar, peuteropvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar. De dagopvang en peuteropvang zijn geïntegreerd in elkaar.

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. De peuteropvang is op maandag, dinsdag en donderdag van 8.15 uur tot 12.15 uur. Kinderen die naar de basisschool gaan, kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Het doel van de opvang is kinderen op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden. Wij streven ernaar om een, in overleg met de ouders, zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Dit zal kinderen de mogelijkheid bieden om zich op alle ontwikkelingsgebieden optimaal te ontwikkelen door ontdekking, imitatie, experimenteren en stimulatie. Het speelgoed is zeer gevarieerd, zodat elk kind een keuze kan maken. Daarnaast bieden we heel veel activiteiten aan.
Wij bieden met onze opvang de mogelijkheid om de wereld van het kind op een veilige manier uit te breiden. Kinderen leren met ander materiaal en andere leefregels om te gaan. Naast de opvang zullen de gediplomeerde pedagogisch medewerkers trachten de sociale, cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden te bevorderen en stimuleren.

In het oog springen punten uit ons beleid zijn:

  • Spelen staat in de opvang voorop. Wij zorgen er voor dat kinderen spelend leren maar vooral ook lekker spelen.
  • Via het werken in kleine groepjes en de groepsprogramma's zullen alle kinderen een individuele benadering krijgen
  • Wij motiveren en stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen
  • Wij leren de kinderen voor zichzelf op te komen, maar ook rekening te houden met anderen
  • Wij zijn een VVE locatie en bieden de kinderen een gericht programma (Peuterpraat) ter stimulering van alle ontwikkelingsgebieden en zorgen voor een doorgaande lijn naar de basisschool.
  • We werken nauw samen met de basisschool.
  • De pedagogisch medewerkers zijn volledig opgeleid en worden indien nodig bijgestaan door vrijwilligers en stagiaires.
Kosten
Binnen de kinderopvang werken we met uurtarieven. De tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs van onze diensten.  Kinderdagverblijf Polderpret zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken, luiers en verzorgingsproducten ( met uitzondering van babyvoeding). Ons uurtarief is te vinden op onze website.

Ouders van kinderen die allebei werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.  Ouders van peuters (2 tot 4 jaar) die niet allebei werken en dus geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor een korting.

Informatie
Wanneer u verder nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen emailadres: info@kdvpolderpret.nl
Algemeen telefoonnummer: 0172523618

Meer informatie vindt u ook op www.kdvpolderpret.nl.

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline