Basisschool Antonius

Klachtenregeling SPO WijdeVenen

De klachtenregeling staat beschreven in ons Veiligheidsplan en is ook te vinden op de website van SPO WIJ de Venen. Klik hier voor de klachtenregeling WijdeVenen M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld:  (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)
  • Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling: Nadine van Dam (Intern Begeleider)
  • Interne contactpersonen: Maaike Stolk (Leerkracht) en Priscilla Minkes (ouder)
  • Manager Sociale Veiligheid: Joris Slagboom (Directeur)

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline