Basisschool Antonius
De Oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders van onze school. Ouders/verzorgers worden bij inschrijving van hun kind op basisschool  "Antonius" automatisch lid van de Oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en organiseert samen met het Team allerlei activiteiten zoals o.a.:
Kerst
Sinterklaas
Paasviering
Schoolreisjes en excursies

Ook regelen wij de schoonmaakavonden.
 
Het bestuur van de Oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.
De vergaderdata en agenda wordt vermeld in de nieuwsbrief. 
Verder organiseert zij 1 keer per schooljaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.
Voor het organiseren van de activiteiten vraagt de Oudervereniging aan haar leden een bijdrage, te weten de ouderbijdrage.
Het bestuur van de Oudervereniging (2019-2020) bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Hester de Ruiter
Secretaris: Bianca Veenhof
Penningmeester: vacature
Leden: Mariëlle Tersteeg, Carla Leliveld, Tamara Aartman, Laura Kluinhaar, Pauline van Leeuwen, Kim Kas, Brigit Pieterse, Fyke den Braber en  Natasja de Rooij.
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen voor of over de Oudervereniging, stel deze dan gerust. Benader één van de leden van de Oudervereniging of stuur een e-mail naar ov.antonius@wijdevenen.nl

 

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline